Daily Archives: 17.03.23

1 post

Redni občni zbor ŠD MOKERC – IG

Vabimo vas na redni občni zbor, ki bo 27. 3. 2023 ob 18.00 v sejni dvorani centra Ig.

Dnevni red:

 1. Predlog in potrditev dnevnega reda
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročilo o delovanju društva za leto 2022
  a. Poročilo predsednika društva
  b. Finančno poročilo
  c. Poročilo nadzornega odbora
  d. Poročilo disciplinske komisije
 4. Predlog plana društva za leto 2023
 5. Predlog finančnega načrta društva za leto 2023
 6. Razno

Vabljeni vsi člani društva ŠD MOKERC – IG, zakoniti zastopniki mlajših članov, sponzorji, Župan Občine Ig in vsi, ki ste igrali rokomet na Igu ali pa imate rokomet radi in želite sodelovati pri nadaljnjem razvoju društva, ali pa biti seznanjeni z njegovimi uspehi in cilji

Opomba:
Če ob predvidenem začetku občni zbor ne bo sklepčen, se bo začetek preložil za 30 minut. V kolikor bo po preteku tega časa na zboru prisotnih več kot 1/3 članov oz. najmanj 10, se šteje, da zbor lahko veljavno sklepa.

UPRAVNI ODBOR ŠD MOKERC IG
Tomaž Meglič
Predsednik