Uprava kluba

Predsednik
Tomaž Meglič

Podpredsednik
Marko Drnovšek

Sekretar
Peter Jenko

Člani
Janez Bolha
Matija Rebolj

Klavdija Zalar
Andrej Topolovec
Brane Drnovšek
Gregor Žagar

Nadzorni odbor
Gregor Pirc
Karmen Sečnik
Božena Gabrijelčič

Disciplinsko sodišče
Jure Bolha
Marjan Podržaj
Primož Šuštaršič