Dohodnina

Namenitev dela dohodnine za donacije

Namesto v državni proračun, v Športno društvo MOKERC IG.

Športno društvo Mokerc Ig je od leta 2012 med upravičenci, ki jim lahko namenite del dohodnine za donacije v višini 0,5%.

To storite tako, da v obrazec ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije, vpišete svoje podatke in izberete odstotek donacije (največ 0,5 %).

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.
Prosimo, da izpolnjen obrazec oddate trenerju vašega otroka ali pa na blagajni v športni dvorani pred vsako člansko tekmo.
Nato bomo zbrane obrazce poslali na Davčni urad.

Prosimo vas, da to predstavite še vašim prijateljem, znancem, ostalim družinskim članom ali sorodnikom, ki bi bili tudi pripravljeni na tak način pomagati društvu.

Hvala za vašo pomoč in lepo pozdravljeni.

Obrazec
MS WORD
PDF
Obrazec lahko izpolnite in oddate tudi elektronsko na https://edavki.durs.si/ – davčna številka kluba je 47965444.