Izjava o varovanju podatkov

Društvo ŠD Mokerc-Ig, ki upravlja spletno trgovino v okviru spletne strani www.mokerc-drustvo.si, se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov.

V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je društvo zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine. Društvo za potrebe poslovanja spletne trgovine zbira naslednje podatke uporabnikov:
ime in priimek
naslov in kraj bivanja
naslov elektronske pošte
telefonska številka
piškotki (opredeljeno v splošnih pogojih)

Za točnost vnesenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino ne odgovarjamo.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih društvo ŠD Mokerc-Ig zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.