Novice

98 posts

Redni občni zbor ŠD MOKERC – IG

Vabimo vas na redni občni zbor, ki bo 28. 3. 2024 ob 18.00 v prostorih uprave društva.

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog in potrditev dnevnega reda
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročilo o delovanju društva za leto 2023
  a. Poročilo predsednika društva
  b. Finančno poročilo
  c. Poročilo nadzornega odbora
  d. Poročilo disciplinske komisije
 4. Predlog plana društva za leto 2024
 5. Predlog finančnega načrta društva za leto 20246. Razno

Vabljeni vsi člani društva ŠD MOKERC – IG, zakoniti zastopniki mlajših članov, sponzorji, Župan Občine Ig in vsi, ki ste igrali rokomet na Igu ali pa imate rokomet radi in želite sodelovati pri nadaljnjem razvoju društva, ali pa biti seznanjeni z njegovimi uspehi in cilji.

UPRAVNI ODBOR ŠD MOKERC IG
Tomaž Meglič
Predsednik