Izredni občni zbor

Vabimo vas na izredni občni zbor ŠD MOKERC – IG, ki bo 10. 6. 2022 ob 18.00 v sejni dvorani centra Ig.

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Predlog spremembe statuta društva
  3. Odpoklic članov vseh organov društva
  4. Volitve v organe društva

Volitve potekajo za naslednje organe društva v skladu s statutom:

  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Disciplinska komisija

Evidentiranje kandidatov sprejema uprava društva: uprava@mokerc-drustvo.si

Vabljeni vsi člani društva ŠD MOKERC – IG in zakoniti zastopniki mlajših članov.

Opomba:
Če ob predvidenem začetku občni zbor ne bo sklepčen, se bo začetek preložil za 30 minut. V kolikor bo po preteku tega časa na zboru prisotnih več kot 1/3 članov oz. najmanj 10, se šteje, da zbor lahko veljavno sklepa.

UPRAVNI ODBOR ŠD MOKERC – IG
Tomaž Meglič, predsednik