Redni občni zbor ŠD MOKERC – IG

Vabimo vas na redni občni zbor ŠD MOKERC – IG,
ki bo 24. 03. 2021 ob 19.00 preko internetne konference

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog in potrditev dnevnega reda
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročilo o delovanju društva za leto 2020
  a. Poročilo predsednika društva
  b. Finančno poročilo
  c. Poročilo nadzornega odbora
  d. Poročilo disciplinske komisije
 4. Predlog plana društva za leto 2021
 5. Predlog finančnega načrta društva za leto 2021
 6. Razno

Vabljeni vsi člani društva ŠD MOKERC – IG, zakoniti zastopniki mlajših članov, sponzorji, Župan Občine Ig in vsi, ki ste igrali rokomet na Igu ali pa imate rokomet radi in želite sodelovati pri nadaljnjem razvoju društva, ali pa biti seznanjeni z njegovimi uspehi in cilji

Vsi zainteresirani nam pošljite elektronsko sporočilo na naslov uprava@mokerc-drustvo.si, da vam bomo lahko posredovali povezavo do internetne konference.

UPRAVNI ODBOR ŠD MOKERC IG
Tomaž Meglič, predsednik