Sklep 2020-01

Na podlagi sestanka Upravnega odbora ŠD Mokerc IG z dne 23.03 2020 se izdaja naslednji sklep:

Sklep 2020-01

O zamrznitvi izvajanja rokometne dejavnosti društva

Skladno z ukrepi Sveta za nacionalno varnost in Vlade RS za zajezitev širjenja korona virusa COVID-19 se preneha vsa vadbena, tekmovalna in vzgojna dejavnost v društvu.
Poleg zamrznitve strokovne dejavnosti se sprejme tudi spremljajoči ukrep zamrznitve izvajanja finančnega poslovanja v stroškovnem delu.

Sklep stopi v veljavo TAKOJ in velja do preklica s strani UO ŠD MOKERC IG!

OBRAZLOŽITEV:
Zaradi nastale situacije epidemije širjenja korona virusa je Vlada RS sprejela ukrepe, ki onemogočajo našemu društvu opravljanje svoje dejavnosti na področju rokometa. Skladno z ukrepi vlade je moral upravni odbor sprejeti ustrezne ukrepe. Sprejem teh ukrepov se poleg obveznega prenehanje dejavnosti odraža tudi na ustavitev oz. občutno zmanjšanje finančnih prihodkov društva, s katerimi se financira dejavnost. Društvo tudi ne more v celoti izpolnjevati svojih obveznosti do sponzorjev, kar prinaša še dodatni finančni primanjkljaj!

V izogib finančnemu zlomu je uprava sprejela tudi spremljajoči ukrep zamrznitve izvajanja finančnega poslovanja v stroškovnem delu, ki vsebuje naslednje postavke:

  • Zamrznitev izplačil vseh strokovnim delavcem v vseh oblikah
  • Zamrznitev izplačil igralcem v vseh oblikah
  • Zamrznitev nakupa opreme
  • Prepoved nastajanja vseh stroškov povezanih z prevozi in pogostitvami

Društvo tudi ne bo zaračunavalo mesečnih članarin od 12.3.2020 naprej.
Društvo bo poravnalo vse obveznosti do navedenih postavk do vključno 12.3.2020.

Športno društvo Mokerc IG
Tomaž Meglič
Predsednik