Status športnika

Spoštovani,

igralci RK Mokerc-Ig v kategorijah MDB, MDA, SDB, SDA in KADETI so upravičeni do pridobitve statusa športnika. Pravila za dodelitev statusa športnika so se letos spremenila. V preteklih letih je veljalo, da mora poleg zadostnega števila treningov igralec/ekipa doseči tudi ustrezen rezultat na državnem/mednarodnem tekmovanju. Letos za dodelitev statusa perspektivnega športnika zadostuje, da je igralec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Obrazci za vlogo za status športnika se od šole do šole razlikujejo, je pa potrebno izpolnjeno vlogo potrditi na klubu. Vsi tisti, ki bi želeli uveljaviti status športnika, izpolnite vlogo, ki jo dobite v šoli ali na spletnih straneh šole in jo izpolnjeno predajte predstavniku staršev (ali trenerju) kategorije v kateri igrate. Klub bo vlogo potrdil in vam jo preko predstavnika staršev (ali trenerja) vrnil.

OŠ Ig ima obrazec za vlogo objavljen na spletni strani: http://www.osig.si/starsi/obrazci. Po informacijah, ki jih imamo je rok za oddajo vloge do konca meseca septembra (to informacijo naj igralci preverijo pri svojem razrednem učitelju)! V kolikor boste rok za oddajo vloge zamudili statusa športnika za to šolsko leto ne boste mogli uveljavljati.

Starši dobro premislite ali boste status športnika za svojega otroka uveljavljali ali ne. Obveznosti šole in učenca, ki izhajajo iz dodeljenega statusa, so (vsaj kar se tiče OŠ Ig) sestavni del obrazca za vlogo.

Uprava kluba