Nova uprava kluba

V petek 15. 6. 2018 je v sejni sobi Centra Ig potekal izredni občni zbor ŠD Mokerc-Ig.
Na izrednem občnem zboru je bil izvršen odpoklic obstoječih članov in opravljene volitve novih članov vseh organov društva.

V upravo društva so bili izvoljeni:
za predsednika: Tomaž Meglič
za podpredsednika: Marko Drnovšek
za sekretarja: Peter Jenko
za 4. člana: Janez Bolha
za 5. člana: Matija Rebolj
za 6. člana: Klavdija Zalar
za 7. člana: Andrej Topolovec
za 8. člana: Brane Drnovšek
za 9. člana: Gregor Žagar

V nadzorni odbor so bili izvoljeni:
za 1. člana: Gregor Pirc
za 2. člana: Karmen Sečnik
za 3. člana: Božena Gabrijelčič

V disciplinsko sodišče so bili izvoljeni:
za 1. člana: Dušan Šauer
za 2. člana: Marjan Podržaj
za 3. člana: Primož Šuštaršič

ŠD Mokerc-Ig