Izredni občni zbor

Vabimo vas na

izredni občni zbor ŠD MOKERC – IG, ki bo 15. 06. 2018 ob 20.00 v sejni dvorani centra Ig.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Odpoklic članov vseh organov društva
3. Volitve v organe društva

Vabljeni vsi člani društva ŠD MOKERC – IG in zakoniti zastopniki mlajših članov.
Prosim, da se občnega zbora zanesljivo udeležite!

Opomba:
Če ob predvidenem začetku občni zbor ne bo sklepčen, se bo začetek preložil za 30 minut. V kolikor bo po preteku tega časa na zboru prisotnih več kot 1/3 članov oz. najmanj 10, se šteje, da zbor lahko veljavno sklepa.

UPRAVA ŠD MOKERC IG