Redni občni zbor ŠD Mokerc Ig

Vabimo vas na

Redni občni zbor ŠD MOKERC – IG

26. 03. 2018 ob 19.00 v sejni dvorani Centra Ig

 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog in potrditev dnevnega reda

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Poročilo o delovanju društva za leto 2017

a. Poročilo predsednika društva

b. Finančno poročilo

c. Poročilo nadzornega odbora

d. Poročilo disciplinske komisije

4. Predlog plana društva za leto 2018

5. Predlog finančnega načrta društva za leto 2018

6. Razno

 

Vabljeni vsi člani društva ŠD MOKERC – IG, zakoniti zastopniki mlajših članov, sponzorji, Župan Občine Ig in vsi, ki ste igrali rokomet na Igu ali pa imate rokomet radi in želite sodelovati pri nadaljnjem razvoju društva, ali pa biti seznanjeni z njegovimi uspehi in cilji.

 

UO ŠD MOKERC – IG